Ekologiczne rozwiązania w branży tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych ma duże znaczenie dla gospodarki europejskiej. To właśnie w tej branży włącznie z producentami, przetwórcami i podmiotami zajmującymi się recyklingiem zatrudnia się w Europie ponad 1,5 mln ludzi. Przedsiębiorstwa, w których pracują, generują obroty o wysokości przekraczającej 350 mld euro. Liczby te pokazują skalę tego, jak przemysł tworzyw sztucznych jest ogromny.

Produkcja tworzyw sztucznych

Produkty z tworzyw sztucznych to wyroby z niezwykłych materiałów, które są nierozerwalnie powiązane z innowacjami i nauką. Rzeczy wykonane z tworzyw sztucznych mają wszechstronne zastosowania i duży potencjał – są wykorzystywane praktycznie w każdej dziedzinie. Może być z nich wykonane praktycznie wszystko. Z problemem spotykamy w chwili, gdy produkty wykonane z tworzywa sztucznego nie są już potrzebne. Trafiają one jako odpady do środowiska naturalnego, co nie jest akceptowalne.

Użytkowanie produktów z tworzyw sztucznych

Dla około 60% produktów wykonanych z tworzyw sztucznych okres użytkowania wynosi od 1 do 50 i więcej lat. Po tym czasie stają się one odpadami. Zatrzymanie emisji odpadów do środowiska staje się priorytetem branży zajmującej się tworzywami sztucznymi. Wymaga to globalnego podejścia i globalnych rozwiązań, które mają na celu rozwiązanie problemu zaśmiecania środowiska. W obecnych latach powstają różne pomysły dążące do rozwiązania tego problemu. Przykładem mogą być różne wymagania nakładane na państwa. W Unii Europejskiej przykładem takiego rozwiązania jest podatek Plastic Tax. Opłata (80 centów) jest płacona za każdy kilogram tworzywa, do którego produkcji nie użyto materiałów pochodzących z recyklingu. Mamy tutaj do czynienia z nałożoną na producentów odpowiedzialnością za produkowane towary.

Pepsi – nowe podejście ekologiczne

Wszyscy znają napój Pepsi i wszyscy wiedzą, że jest to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Poza nim firma zajmuje się także produkcją np. napoju Lipton oraz Mirinda. Napoje były produkowane w zwyłych plastikowych butelkach. To się teraz zmieniło. Firma PepsiCo przedstawiła nową wizję, gdzie chce zrealizować ideę tego, że plastik nigdy nie stanie się odpadem. W 2020 roku wprowadziła ona do obiegu butelki napoju Lipton Ice Tea, które były wykonane w 100% z rPET, czyli z plastiku pochodzącego z recyklingu. Firma założyła jeszcze więcej – do końca 2030 roku planuje wyeliminować całość tworzyw sztucznych pochodzących z pierwotnych źródeł kopalnych do produkcji opakowań chipsów i chrupek. Oznacza to, że wszystkie znane nam produkty, takie jak Lay’s, czy też Doritos będą w opakowaniach pochodzących w 100% z recyklingu.

To podejście jest ogromnym krokiem w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Ma ona na celu wielokrotne wykorzystywanie surowców. Pozytywne podejście do gospodarki obiegu zamkniętego ma także firma Folpolter, zajmująca się produktami opakowaniowymi.

Folpolter i ekologiczna folia stretch

Folpolter to wiodąca firma zajmująca się produkcją materiałów opakowaniowych. Ich najpopularniejszym produktem jest folia stretch, która nieoderwalnie wiąże się z branżą opakowaniową. Folia głównie służy do zabezpieczania towarów np. owijania palet przed wysyłką, ale znajduje też wiele innych zastosowań. Firma wychodząc naprzeciw ekologii, wprowadziła do produkcji ekologiczną folię stretch. Stanowi ona odpowiednik tradycyjnej folii stretch. Ma takie same właściwości, a ponadto jest przyjazna środowisku. Do jej produkcji wykorzystywane jest ponad 80% materiałów pochodzących z recyklingu. Jest to także duże wsparcie dla gospodarki z obiegiem zamkniętym.